Yerindelik yerini bulma

Tiyatroda bir oyun türü bulmaca. Altınları tarif ederken kullanılan bir ikileme bulmaca.

Çaresiz bulmaca

Karışma araya girme bulmaca. Binaların dış cephesini kaplama işi bulmaca.

Anayasa Mahkemesi’nin başörtüsü kararı Berlin’i de bağlıyor

Dilekçe istida bulmaca. Olağan üstü durum bulmaca. Karşılık olma bulmaca. Yön yan taraf bulmaca. Abd uzay üssü bulmaca. Biriktirilen mal veya para bulmaca. Yapılmaması istenen bulmaca.

Burada teori devreye giriyor. Şimdi idare belli bir karar veriyor, bir şey yapmak istiyor. Buna karşılık da yargının aynı işin öyle değil de şöyle yapılırsa daha iyi olacağına dair bir kararı var, deniyor.

Yerindelik denetimi sakıncalı

Devamında da ekleniyor: İdarenin yaptığı nitelendirmenin yanlış, mahkemenin yaptığı nitelendirmenin doğru olacağını kimse söyleyemez. O nedenle demokratik hukuk devletinde idari işlemlerin sebep unsuru konusunda nitelendirme yapma yetkisi, kural olarak, mahkemelere değil, idareye aittir. Çünkü niye, çünkü idare yine teoride insanlara bir doğru önerisi sunarak ve bu kendi doğru'sunu onlara onaylatarak işbaşına geliyor. Onun doğrusunun arkasında halkın desteği var; yargının heybesinde ise böyle bir şey yok.

Arada bilirkişi denen bir kurumun dolayımı var. Teoride, bilirkişi'nin, doğru ve yerinde olan'ı belirleme konusunda herkesten daha avantajlı bir konumda olması lazım şu konu da ennihaye gelip bilgi sosyolojisine dayandı ya Seçilmişin de, atanmışın da onun karşısında el pençe divan durması lazım. Mahkemelerde bilirkişinin dediğinin hilafına karar alınması Yargıtay için karar bozma nedeni diyorlar; seçilmiş olan için ise bir şey denmiyor.

Ama yine de teoriyi bilirkişi'ye kapattığında, böyle bir nedenden ötürü yerindelik denetimi gördüğünüzde kaçınız durumu hasıl oluyor. Bu kadar teori yeter.

forum2.quizizz.com/la-compaa-de-las-indias-orientales-la-historia.php

(PDF) YERİNDELİK YASAĞI KURALININ İDARİ YARGI BAKIMINDAN İNCELENMESİ | S Ö - inanaldualchou.gq

Yerindelik denetimi konusunun pratiğinde, idare-mahkeme-bilirkişi gibi soyut kişiler değil, somut kişilikler bulunuyor. Melih Gökçek metrelik semazen heykeli projesi çizdiriyor mesela, inşaat için bazı düzenlemelere girişiyor, sonra birileri kimler yetkili buna? İş öylesine ölüm çekici sıkıcılıkta bir rutine binmiş ki, Melih Gökçek'in dan dun bir proje ortaya çıkaracağı da baştan belli, ODTÜ'lü bilirkişinin ne olursa olsun projenin reddedilmesini önereceği de.

Yerindelik denetimi sakıncalı - Yorum Haberleri - Radikal

Mahkeme de geri kalmıyor: ona düşen çarpıklık da, örneğin, 'te yapılan otobüs bileti zammını kamu yararına, sosyal devlet ilkesine filan uygunsuz bulup iptal etme işini yılında yapmak gibi bir şey oluyor. Daha küçük yerlerde ne dalgalar dönüyor bilemiyoruz.


  • Yerindelik yerini bulma.
  • Yerindelik denetimi sakıncalı.
  • Yerindelik Nedir?!

Belki yine argumentum ad 'lara girecek fakat konunun, bu somut kişilerin somut kavgalarını gözardı ederek tartışılamayacağını düşünüyorum. Çünkü teoride tartışıldığında bir erkin başka bir erkin alanına tecavüzü olarak görünen bu fiili durum, pratikte, bu somut kişiliklerin ve onların faaliyet gösterdiği hukuki bağlamın onulmaz çarpıklıkları sonucu bambaşka görünümlere bürünüyor, örneğin  bir hak arama aracına dönüşüyor.

Metrobüs zammına, usûlsüz özelleştirmeye, dediğim dedik çaldığım düdük kent içi "mutenalaştırma" projelerine karşı insanların elinde iki tür "silah" var: birincisi, dört yılda bir gelen sandık AK Parti kendi elementer demokrasi anlayışı uyarınca çoğunlukla bunu yeterli buluyor , ikincisi de, idari yargı ve onun tepesindeki Danıştay.

Bunu, " Son kale yargı, onu da ele geçirmeye çalışıyorlar " filan gibi anlamayın lütfen. Yargı sistemini genel olarak bir utanç kaynağı olarak görüyorum, kendimi onlar sayesinde güvende filan hissetmiyorum ve bazen gazlara geldiğimde " Bunların burnunu ne kadar sürtsen iyi " gibi şeyler bile diyorum. Ama burada demek istediğim, işin eğrisi doğrusuna denk gelmiş ve bu çarpıklıklar yumağında böyle bir imkân ortaya çıkmış. Çeksenbelınsıs o yea hesabı. Tıpkı aslında devlet tarafından büyük ihtimalle kontrol aygıtları olarak tasarlanmış olan meslek odalarının, belirli bazı insanlar tarafından mesken edinilerek, bu potansiyel imkânın "halkçı" sonuçlar yaratmasında gerekli dolayımı sağlıyor olması gibi.

Böyle düşününce anayasa değişikliği paketindeki yerindelik denetimi karşıtı düzenlemenin doğrudan doğruya Melih Gökçek ve Kadir Topbaş tarafından önerildiği izlenimine kapıldım. Böyle bir imkânın anayasa aracılığıyla kırpılması bana pek " elbette ideal, yeterli değil ama neticede ileri doğru atılmış bir adım " gibi gelmedi, pek razı olmadım açıkçası. Sandık yetmiyor ve sandık olsa bile, idarenin bir kontrole tabi olması, olmamasından -benim için- sanırım her şartta daha iyidir.